Контакт

Завод за јавно здравље Ужице

ул. др Веселина Маринковића бр.4
31000 Ужице

телефони:

+381 31 563 150
+381 31 563 149
+381 31 563 148
+381 31 563 146

fax: +381 31 563 147

e-mail: zavoduzice@mts.rs

www.zavodue.org.rs

За све информације у вези коронавируса контактирајте нас:

Kонтакт телефони у Заводу за јавно здравље Ужице:

064 / 8577-507

060 / 8577-519

Тестирање на лични захтев заказивање:

064 85 77 529

064 85 77 540

Директор Завода за јавно здравље Ужице

др Влатка Стевановић, спец. социјалне медицине

Центар за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здр. заштите, информатику и биостатистику у здравству

Начелник: др Влатка Стевановић

Центар за контролу и превенцију болести

Начелник: Мр сци мед Александра Андрић

Центар за хигијену и хуману екологију

Начелник: др Оливера Јањић

Центар за микробиологију

Начелник: др Марија Паликућа

Служба за послове менаџмента, правне, економско-финансијске, техничке послове и сл. послове

Начелник: Славица Бешевић, референт за безбедност и здравље на раду

Лице за заштиту података о личности

Одговорно лице: др Марија Паликућа